Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Ets a: Portada / Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi, però no limitant-se, a textos, components d’àudio i vídeo, en endavant continguts, són propietat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers o d’algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • La distribució, modificació, transmissió, còpia, o qualsevol utilització dels continguts del Web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers és una infracció penalitzada per la legislació vigent. Per altra banda està autoritzat l’ús personal, per utilitzar, copiar, imprimir i transferir (descarregar) a l'ordinador personal qualsevol material o document disponible al Web.
  • La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l’accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.
  • La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d’estar considerada com una informació orientadora per l’usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals.
  • La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.
  • La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links).
  • La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

CIF Fundació Privada Hospital Asil de Granollers: G-08264087
Correu electrònic de referència: comunicacio(ELIMINAR)@fhag.es

Política de privacitat

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d'aquest web, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

L’informem que les seves dades seran incorporades en els fitxers Personal, Reclamacions o Pacients de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers segons quina sigui la seva finalitat. Les seves dades només seran accessible als usuaris de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers que ho requereixin per a desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball i en cap cas es cediran a tercers sense previ consentiment de l’afectat a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició davant del responsable del fitxer, adreçant-se per escrit al servei d’atenció a l’usuari de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers a Av. Francesc Ribes, s/núm. 08402 Granollers o a l’email atencioclient@fhag.es.

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades, en cas contrari l’entitat podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar, en cas contrari el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.
Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.