Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Hospital General de Granollers
Traductor

Aquesta eina, Google Traductor, facilita la traducció automàtica dels continguts del web. El Fhag no es fa responsable de les versions obtingudes, que no tenen caràcter oficial.

Oferta formativa

El nostre compromís amb la formació sanitària especialitzada està avalat per una llarga i consolidada trajectòria docent, que s'inicià l'any 1983.

Actualment la FPHAG té 12 unitats docents acreditades pel Ministeri de Sanitat Política Social i Igualtat (una d'elles és una Unitat Docent Multiprofessional, la d’obstetrícia i ginecologia que forma especialistes metges d’obstetrícia i ginecologia i alhora infermeres matrones).  

Especialitats Places acreditades Itineraris docents
Anestesiologia i reanimació

2

Cirurgia general i de l'aparell digestiu

1

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

2

Farmàcia hospitalària

2

Geriatria

3

Infermeria obstetrico-ginecològica

4

Medicina intensiva

1

Medicina interna

2

Obstetrícia i ginecologia

1

                        

Oftalmologia

1

Pediatria

2

Radiodiagnòstic

1

A més, la FPHAG participa en la formació hospitalària de metges especialistes en formació de medicina familiar i comunitària i de psiquiatria en combinació amb l’àrea docent de Gerència Territorial Metropolitana Nord i la Unitat docent Benito Menni. 

  Places acreditades Itineraris docents

Medicina Familiar i Comunitària

(UD Gerència Territorial Metropolitana Nord)

36

(8 a la FPHAG)

Psiquiatria (UD Benito Menni)

4

(2 a la FPHAG)